PRODUKSJON SALG MÅLE-ENHET FOR VED
*
Produksjon

Vi produser ved av norsk tømmer.

Vi kapper veden i 30 cm lengde. 

Veden blir kløvet og stablet for tørking om vinteren (januar - april).
*
Vi sorterer veden som: Hardved
Bjørk
Furu
Blanding
Etter ferien blir vedstablene overdekket mot regn.

De forskjellige treslags brennverdi pr. fastkubikkmeter i kilowattimer:

Bøk: 3.000 kwh Furu: 2.350 kwh
Ask: 2.900 kwh Svartor: 2.350 kwh
Eik: 2.900 kwh Selje: 2.290 kwh
Lønn: 2.800 kwh Gran: 2.000 kwh
Rogn: 2.700 kwh Osp: 2.000 kwh
Bjørk: 2.650 kwh Gråor: 1.900 kwh

Vår lagring i åpne nettingkasser sikrer god lufttilgang og tørk.

til salg>>

SALG:

* Vi selger veden i 60L sekker eller løst i favn. D.v.s. vi tipper lasset hjemme hos kunden.
* Vi kjører veden ut til kunden etter avtale.
* Siden vi lagrer veden i nettingkasser på 1/3 favn, leverer vi vanligvis etter denne oppdelingen, d.v.s. 1 1/3 favn eller 1 2/3 favn.
* Ønsker de å hente selv, ring for avtale.

Pris:

Ring tlf.: 32 88 05 45 - 970 19 177 eller E-post: anlkofst@online.no for tilbud.

Til Måle-enheter for ved>>

Måle-enheter for ved
 1.  fm3 = 1 fastkubikkmeter-dvs. 1000 liter fast masse.
 2. 1 lm3 = 1 løskubikkmeter- dvs. volumet med luft imellom.
 3. 1 favn ved: 4 m x 1 m (eller 2 m x 2 m)x 60 cm = ca 2,4 m3 stablet ved.
 4. 1 favn 60 cm ved som kappes i 30 cm lengder = ca 3,3 m3 i løsmål (ikke stablet).
 5. 1 favn 60 cm ved krever 1,6 fm3 råvirke.
 6. 1 favn stablet ved = 2,4 m3. Når denne mengde kappes i 30 cm lengder, minker volumet med ca 10%.
 7. 1 storfavn ved: 2 m x 2 m x 3 m lengder = 12 lm3 = ca 6,5-7 fm3.
 8. Vedsekker i følge Norsk standard:
  • 40 liter - 50 x 80 cm
  • 60 liter - 60 x 80 cm
  • 80 liter - 60 x 100 cm

  Sekkene skal være merket med mål og innhold.
 9. 1 favn 60 cm ved, kappet i 30 cm lengder og pakket i standard vedsekker, gir:
  • 53 - 55 fulle 40 liter sekker
  • 38 - 40 fulle 60 liter sekker
  • 30 - 32 fulle 80 liter sekker

   

 10. Ved i 30 cm lengder skal stables i sekken. Ved i 20 cm lengder kan rystes i sekken.
 11. Fastmasse-prosenten på stablet ved er ca 65%.
 12. Fastmasse-prosenten på løs ved i 20 og 30 cm lengder er ca. 50%.
 13. 1 storsekk for Europall (80 x120 cm) rommer 1 m3 løs ved.
 14. 1 storsekk for Hydropall (105 x 130 cm) rommer 1,5 m3 løs ved.
 15. Ved for salg bør ha en fuktighet omkring 20%.

Til toppen>>

 

 

 

 

*