Vi kan gjøre følgende for deg

Nyanlegg:
Offentlige - Private
* Park og Idrettsanlegg
* Byfornying, Gågater, Torg og fortausarbeider
* Veganlegg
* Terrengarbeider, murer og forstøtninger
* Lekeplasser
* Kirkegårder
* Gjerder og enklere snekkerarbeid
* Industriarealer
* Privatanlegg

Vedlikehold av grøntanlegg:
* Beskjæring og opprydding
* Felling av trær
* Ugressbekjempelse
* Ugresshindring (duk og barking)
* Gjødsling/kalking
* Planting
* Plenklipping
* Løvsamling
Snørydding:
Industri/Næring - Borettslag - Privat - Kommunalt
Firmaet disponerer: 2 brøytetraktorer med variert utstyr (skuff, frontskjær, fres), 2 mindre hjullastere (Lundberg + Schaff) og 2 Volvo hjullastere.
Vi kan således garantere kontinuerlig brøyting.
Vi er tilknyttet Meterologisk Institutts lokalværemelding for Drammen.
Likeledes er Øivind Kofstad å treffe på mobiltelefon 24 timer i døgnet, hvis det mot formodning skulle oppstå problemer.
Eventuelle brøyteskader på plenarealer repareres vederlagsfritt til våren.

Noen anlegg under opparbeidelse sesongen -05.

Hammerdammen, Drammen - Blefjell sykehus, Kongsberg - Svelvik Ungdomsskole, Svelvik - Norgips, Svelvik - Utsikten, Lier - Villaveien, Oslo - Gåserud, Drammen - Vikersundgata, Vikersund