0

  Firmaet anleggsgartnermester Øivind Kofstad ble etablert i 1981. Firmaets arbeidsområde er hele
Buskerud, Nordre Vestfold samt
Oslo vest.
For snarlig tiltredelse søkes :
n Anleggsleder med administrativ erfaring fra
anleggsgartner- eller entreprenørbransjen.
n Anleggsgartner, helst med allsidig erfaring. 
n Grunnarbeider/hjelpearbeider.
n To lærlinger som vil bli underlagt SOA`s faglige
opplegg.

For nærmere opplysninger ring Øivind Kofstad på 
tlf 32 88 05 45 / 970 19 177
Vi lover variert arbeid og interessante oppdrag.
Firmaet har pensjonsordning