Hovedvirksomhet: Nyanlegg med ca. fordeling 1/3 plen/plantearbeider og 
2/3 stein/belegningsarbeider.
Omsetning siste år: Ca. 7 mill.
Vinterarbeid: Snørydding, beskjæring + diverse.
Ansatte kontor/adm.: 1 kontormedarbeider
Daglig leder/innehaver: Øivind Kofstad, anleggsgartnertekniker
Øvrige ansatte: 2 anleggsgartnerteknikere
3 anleggegartnere
1 fagarbeidere bygg/anlegg
1 hjelpearbeider
1 lærling
Maskinpark: Minigraver 1,5 t - Graver 4,5 t - 2 Hjullaster 6 t - 
1 stk. Lundberg laster, 1stk. Traktor - 6 firmabiler.
Sesongen -05: Inklusiv fast innleide maskiner og sesonghjelp, var arbeidsstyrken på det meste 12 mann.