0Medlem 
Norske Anleggsgartnere NAML

Anleggsgartnermester Øivind Kofstad AS startet opp sin virksomhet i 1981.
Fra å være et firma som kun arbeidet på Drammensmarkedet, henter vi i dag våre oppdrag fra hele Osloregionen, samt Nordre Vestfold og Buskerud. Dette er et resultat av vår beviste satsing på kvalitet og faglig kompetanse hos våre ansatte.
*
*

Vi bygger utemiljø. Her for barn og ungdom.  
Ny sykkelparkering- MellomNes Skole

Vår hjulgraver i aksjon på Steinskogen Gravlund i Bærum
*

Fagkunnskap på Internett.

Vi står bak "utgivelsen" av web siden Utemiljo.info
Internett siden gir utøvere i grøntanleggsbransjen en enkel og oversiktelig måte å holde seg à jour på.
Her vil du finne nyheter, leverandørregister, kurs, 
møter, seminar, kjøp, salg, stillingsannonser, nye produkter og bedrifter, nyttig fagstoff, organisasjoner forum, debatt m.m.  Trykk "bilde" eller her

Noen anlegg under opparbeidelse sesongen -05.

Hammerdammen, Drammen - Blefjell sykehus, Kongsberg - Svelvik Ungdomsskole, Svelvik - Norgips, Svelvik - Utsikten, Lier - Villaveien, Oslo - Gåserud, Drammen - Vikersundgata, Vikersund